Teknisk fagspråk

Oversettelser av brukermanualer, service rapporter, spesifikasjoner, kataloger, patentbeskrivelser, mm.

Referanse: Einar Undhjem, Hycast prosjektet, Norsk Hydro Sunndalsøra