OVERSETTERENS OPPGAVER

  • Lese hele teksten, undersøke korrekt terminologibruk.

  • Utarbeide termlister ved hjelp av ordbøker og databaser/internettsøk.

  • Sjekke termlistene i samarbeid med kunden.

  • Sjekke at all tekst er oversatt.

  • Sjekke tekstflyten-at ord og setninger kommer i naturlig rekkefølge.

  • Sammenligne kilde- og måldokument setning for setning.

  • Foreta stavekontroll.

  • Lese gjennom dokumentet før levering.