Om meg

Tospråklig oversetter og forfatter, født og oppvokst i Liverpool, England av norske foreldre. Etter fullført studium i engelsk fagspråk ved NHH, og mastergradsoppgave i oversetting ved UiB i 2007, har jeg arbeidet som tolk og oversetter for politi- og rettsvesen siden 2005. Mastergraden omhandlet oversettelsesprosessen fra nynorsk til engelsk av Bente Bratlunds roman Porselenshunden. Utgitt på: lap-publishing.com:The Porcelain Dog.

Jeg er spesialist i engelsk fagspråk innen følgende områder: økonomi, administrasjon, juss, markedsføring, helse- og sosial, utdanning, forskning, sakprosa, skjønnlitteratur m m.

I tillegg til oversettelse/tolking begge veier mellom engelsk/norsk, oversetter  jeg fra tysk til norsk og engelsk.

breitfotocover Porc Dog

 Karin Breit