Økonomi, administrasjon og markedsføring

Eksempler på utførte oversettelser:

Lærebok ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), av Soffer & Soffer: Accounting Analysis and the Financial Statement.

  • Fra engelsk til norsk.

Mastergradsoppgave ”Avery Dennison og kvalitetsstyringssystemet Enterprise Lean Sigma. Ei vurdering av potensialet til kvalitetsstyringssystemet i Kina kontra Noreg.”

Foredrag for Mediadagene 2005, Bergen: ”The confessions of a dangerous media-scholar” av Alex Iversen, TV2 medarbeider.

"During the last four - five years I have participated in several public debates regarding controversial phenomena in the media – violence in films, soap-operas, reality TV and pornography. The basis for almost all these debates have been absolute certain assertions as to how the media in different ways influences and corrupts children and youngsters."

  • Fra norsk til engelsk.