Kvalifikasjoner

FAGOVERSETTER

Som fagoversetter med ettårig studium i engelsk for næringslivet fra Norges Handelshøyskole, har jeg utdanning innenfor juridisk, teknisk og økonomisk/administrativt fagspråk.

pdf-ikon

FAGOVERSETTER FRA NHH

TOLK

Jeg er oppført i nasjonalt tolkeregister på nivå 3. 

Linken til oppføringen finner du her: https://www.tolkeportalen.no/Web/TP/Templates/Pages/InterpreterProfilePage.aspx?iid=529

OVERSETTER

- Fra norsk til engelsk

- Fra engelsk til norsk 

- Fra tysk til norsk og engelsk.