Juridisk fagspråk 

 • Oppføring i politiets tolkeregister.
 • Dokumenter fra rettsforhandlinger innen strafferett og sivilrett.

Eksempler på dokumenter:

cover jusleksikon

 • Vedtekter
 • Lisensavtaler
 • Kontrakter
 • Forskrifter
 • Asylsøknader
 • Barnevernssaker
 • Tiltalebeslutninger
 • Saksdokumenter
 • Domsavsigelser